Ortak/Hayat Bilgisi

  • OrtakHayatBilgisi02
  • OrtakHayatBilgisi01

Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri'de 11 Nisan - 12 Mayıs 2001 tarihleri arasında düzenlenen "Ortak/Hayat Bilgisi" başlıklı sergide, Gülsün Karamustafa, Hüseyin Bahri Alptekin ve Nur Koçak'ın eserleri yer aldı. Genel olarak "arabesk" diye bilinen, zaman zaman da "kitsch" diye tanımlanan nesneleri ve kavramları içeren bu dünyanın, bir yandan görsellik çağının olanaklarından beslenirken, bir yandan da yerelliği, gidebileceği en uç noktaya kadar zorladığı gündelik hayat ve onun türettiği kültür dünyası çıkış noktası olarak ele alındı. "Ortak/Hayat Bilgisi" sergisi, sözü edilen kültürün bünyesinde taşıdığı doğallıkla yapaylığı bir arada yakalamayı hedeflerken, ironiye açık dramatik yapısını da vurgulamaya çalıştı.

Comments are closed.