Portfolio Tag: #bölünmez #mehmetdere #ismailsimsek #kasagaleri

“BÖLÜNMEZ”

Mehmet Dere ve İsmail Şimşek’in son dönem üretimlerini yanyana getiren “Bölünmez” başlıklı sergi, sanatçıların sürece yayılan kavramsal ve içsel duyarlılıkları üzerinden geliştirdikleri ortak bir refleksin sonucudur. Sanatçıların ele aldıkları malzeme ve üretim yöntemlerinin farklılığına rağmen “form”un inşasında kullandıkları görsel öğelerin diyaloğu sergi bağlamında ortaya bir bütünlük çıkarır. Serginin başlığı olarak “Bölünmez”, yalnızca renk, doku, boyut,…
Read more