Portfolio Tag: #herabüyüktaşçıyan #tunca #kasagaleri

…Çünkü Biz Olmadığımız Yerdeyiz…

    …Çünkü Biz Olmadığımız Yerdeyiz… Şehirler, çeperler, kabuklar, duvarlar, kapılar… farklı zaman ve mekan katmanlarına açılan “yer” kavramı, coğrafi, mekânsal, zihinsel ve varoluşsal anlamda yaşamı sınırlar üzerinden tanımlarken aynı anda “içerisi ve dışarısı” ayrımına da bağlar. “Yer”in geleneksel sınırları, kültürün ve kimliğin de sınırları, bir yere ait olma durumu, varoluşsal içeride olma durumu olarak…
Read more