YENİ(DEN) BAŞLAYANLAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU

 • kiymetdasdan-16dec23-0011_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0526_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0532_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0529_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0005_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0007_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0010_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0534_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0533_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0541_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0596_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0604_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0637_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0638_full
 • kiymetdasdan-16dec23-0645_full

Kasa Galeri, 22 Kasım 2023 – 5 Ocak 2024 tarihleri arasında Uras Kızıl’ın küratörlüğünü üstlendiği ve Kıymet Daştan ve Başak Kaptan’ın yapıtlarının yer aldığı ‘Yeni(den) Başlayanlar İçin Kullanım Kılavuzu’ başlıklı sergiye ev sahipliği yaptı.

Sergi; sanatçıların değer, nesne, bellek odaklı düşünme pratiklerine odaklanıyor ve sanatçıların insan-olmayan ötekiyi problematize eden ve düşünce pratiğine açan video, yerleştirme, gravür ve kullanım nesneleri odaklı yapıtlarını bir araya getiriyor. İkilinin üretimleri insan-olmayan şeylerle kurulan ilişkiyi düşüncenin merkezine çekerek, amaç için araçsallaştırılan nesnelerin kendilikleri ve yeni anlamları çerçevesinde ortak üretimin vurgusunu amaçlıyor. Yeni ile yeni(den) arasındaki gerilimi üstleniyor.

İnsan sonrası dönem [posthuman turn], insanın dünya üzerinde bilgi üretebilen tek tür olmadığını gösterdi. İnsanın ayrıcalıklı pozisyonunun sarsıldığı bu insan sonrası dönemde yeni olasılıklara ve farklılıklara alan açıldı: Yeni bir gramere, imge dağarcığına, terimlere, metodolojiye, nesnelere, madde katmanlarına, kartografilere, ilişkilere ve ortak-üretime olan ihtiyaç her zamankinden daha kesif bir şekilde hissedilmeye başlandı. Tüm bu gereksinimlerin, şeylere yeni(den) başlamakla ilgili olduğu aşikâr. Ancak insan sonrası şemsiyesi altında değerlendirilebilecek yeni materyalizm gibi düşünce setleri geçmişten çıkardığı derslerle, yeni olanın geçmişi dışlamak anlamına gelmediğini; aksine yeni olanın geri çağırmalarla ve geriye dönüşlerle dolu olduğunun altını çizdi.

Günümüzde ötekinin yalnızca insan olarak öteki olmadığının, insan olmayan ötekinin de bizatihi ötekileştirilen olduğu anlaşıldı. Birlikte olmak demek yalnızca aynı türün birlikteliği anlamına gelmez, birlikte oluş tüm insan olmayanlarla (nesne, madde, bitki, organizma, gözle görülmeyen yaşam formları) birlikte olmak, eylemek anlamına gelir. Kıymet Daştan ve Başak Kaptan’ın birlikte düşünme pratikleri 2022 yılına üretimlerinde de hissedilir. Yeni(den) olana yaptıkları vurgu, sanatçıların eski yapıtlarına yeni(den) yön vermesiyle somutluk kazanır. Sergi için dönüştürülen mevcut yapıtlar, düşüncenin ve nesnenin yeni(den) konfigüre edilmesiyle forma evrilir.

‘Yeni(den) Başlayanlar İçin Kullanım Kılavuzu’ sergisi yeni ile yeni(den) arasındaki gerilimi üstlenerek, yeni olanın neye nazaran yeni olduğunu, yeni(den)nin ise konumunu belirleme amacını güdüyor. Sergi; ortak üretime yaptığı vurguyla, insan olmayan ötekiyi düşünce pratiğine açıyor.

Comments are closed.