Kabulün kırılganlığında; veriler ve hayaletler

Kasa Galeri 6 Ocak – 17 Şubat 2023 tarihleri arasında "Kabulün kırılganlığında; veriler ve hayaletler" başlığını taşıyan grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Dicle Beştaş küratörlüğünde gerçekleşen sergi Batu Bozoğlu, Volkan Dinçer, Delal Eken, Clarissa Thieme’in çalışmalarını bir araya getiriyor. Kabulün kırılganlığında; veriler ve hayaletler belgeci bir yaklaşımla okunan tanıklığa karşın anlatısal olanı tercih eden, özneyi tutarlı birer veri kaynağı olarak araçsallaştırmaktansa geçmişin hayaletlerini çağıran bir araştırma süreci. Sergi kolektif ya da toplumsal hareketlenmeler bağlamında öznel tanıklığın ne anlama gelebileceğini sorguluyor. Belgeci yaklaşımları teknik ve yasal prosedürlerle nesnelleştiren farklı veri analizleri ve görüntüleme materyalleriyle yan yana getiriyor. Böylelikle sanatsal pratikler farklı sahalarda birbirine temas eden biçimlerle beraber demokratik bir bakış alanı sunuyor.

Comments are closed.