Portfolio Category: 2016

“Arzunun Topoğrafyası”

Seçil Büyükkan Alper Aydın Ali İbrahim Öcal Ali Şentürk     Michael Pollan’ın ortaya attığı “Bir elmanın sizi kullandığını düşündünüz mü hiç?”[1] sorusu, insan ile ehlileştirildiği, evcilleştirildiği ve tahakkümü altında değiştiği düşünülen botaniğin (doğanın), belki de birlikte evrimsel bir pazarlığın dolayısıyla aynı dansın aktörleri olduğunu ima eder. İnsani arzularla bitkilerin arzuları arasında, hayatta kalmanın diyalektik…
Read more

…Çünkü Biz Olmadığımız Yerdeyiz…

    …Çünkü Biz Olmadığımız Yerdeyiz… Şehirler, çeperler, kabuklar, duvarlar, kapılar… farklı zaman ve mekan katmanlarına açılan “yer” kavramı, coğrafi, mekânsal, zihinsel ve varoluşsal anlamda yaşamı sınırlar üzerinden tanımlarken aynı anda “içerisi ve dışarısı” ayrımına da bağlar. “Yer”in geleneksel sınırları, kültürün ve kimliğin de sınırları, bir yere ait olma durumu, varoluşsal içeride olma durumu olarak…
Read more

ANI / ANLATI

Elçin Ekinci ve Emirhan Eren’in üretimlerini yanyana getiren “Anı/Anlatı” başlıklı sergi, mimari strüktürler, sivil-anıtsal mimari araştırmaları ve bu yapı karşısında imgenin anlam ve kullanımını “anı” üzerinden ele alıp, bireysel “anlatı”lar çevresinde düşünüyor. Politik ve toplumsal ideolojiden sıyrılan anıt/nesneler, kültür içerisinde bir temsiliyeti yeniden dolaşıma sokmak ve yeniden üretim gibi olgulara işaret ederken aynı zamanda estetik…
Read more

SAHİL

Nehir, göl, deniz ya da okyanus; suyu olmayan, suya sahili olmayan habitatlara oldum olası ısınamadım, ısınamıyorum. Su, dinginliği ve saflığı hatırlatır bana; yağmur, sel, tsunami olduğunda da doğanın gücünü. Diğer yandan; su olan her yerleşimde sahil de vardır; sahil ise bana bir çok başka şey düşündürüyor, kapı açıyor: - Doğal da olsa insan yapısı da;…
Read more