Portfolio Category: Geçmiş Sergiler

Büyük Yeşil Dünyanın Büyücüsü: Nadide Akdeniz

1970’li yılların başından bu güne değin üretimini aralıksız bir şekilde sürdüren Nadide Akdeniz’i tanımlayan en yerinde ifade “büyük yeşil dünyanın yeşil büyücüsü”[1]dür. Nadide Akdeniz, toplumsal, kültürel, ekolojik, politik ve tinsel dünyaları kesiştiren, iç içe geçiren masalsı yeşil sahneler kurar. Rafine bir duyarlılık taşıyan resimleri, kendi döneminin yaygın eğilimlerine karşıt bir alternatif olarak izlenir. Sanatçının bitkiler,…
Read more

RENK VER BANA

Semiha Berksoy / Marguerite Bornhauser / Çınar Eslek Küratör: Yekhan Pınarlıgil Eğer ten gerçekten benliğin kabuğuysa, iç ve dış dünya arasında bir ara yüz ise ve hatta ten benliğin en derinine ulaşmak için dolaysız bir geçişse eğer, o zaman uğruna verilen savaşlar o kadar da beyhude değil sanki… Didier Anzieu ve çağdaşı bir çok düşünürün…
Read more

KABA GÜNÜ YONTTUĞUMUZ İNCE BIÇAK

“Kaba günü yonttuğumuz ince bıçak”[1], sanatçılar Elif Öner ve Evrim Kavcar’ın, duyma, dinleme, dinleyememe, dinlemek istememe, ses çıkarma ve çıkaramama hâlleri üzerine inşa ettikleri bir diyaloğun parçası. Öner ve Kavcar, bu sergide temelde ses ile hafıza arasındaki bağlantılara ve sesin ruh hâline odaklanıyor; Kasa’nın hem sergi mekânı hem de kavram olarak barındırdığı “içine atmak,” “kilitlemek,”…
Read more

BİR BAŞKA EVRENİN İKLİMİ

“BİR BAŞKA EVRENİN İKLİMİ” Cengiz Tekin - Sedat Akdoğan Küratör/Derya Yücel "Birbirlerini iten ve karşılıklı olarak biçimsizleştiren bağdaşmaz dünyalar arasındaki çatlağa düşmüşüz"[1] Bu çatlaklar, bize özgü olan ve başkasına devredemeyeceğimiz kaderimizdir der Daryush Shayegan. Doğu ve Batı ile Gelenek ve Modernite gerilimini tarihsel ve felsefi olarak ele alan yazar, medeniyetlerin bilinçaltına yerleşmiş ve dünyayı algılayış…
Read more