alis Alis’e Karşı

 • AlisAlis01
 • AlisAlis02
 • AlisAlis03
 • AlisAlis04
 • AlisAlis05
 • AlisAlis06
 • AlisAlis07
 • AlisAlis08
 • AlisAlis09
 • AlisAlis10
 • AlisAlis11
 • AlisAlis12
 • AlisAlis13
 • AlisAlis14
 • AlisAlis15

10 Ocak - 15 Şubat 2005 K2/ İzmir
Adnan Yıldız, Can Özal, Ekin Saçlıoğlu, Erdağ Aksel, Gökçen Cabadan, Hale Tenger, Marius Dahl, Nermin Er, Selin Kabacaoğlu, Selim Birsel

14 Ocak - 19 Şubat 2005 Kasa Galeri/ İstanbul
Borga Kantürk, Elmas Deniz, Esra Okyay, Gençer Yüzer, Gökçe Süvari, Hakan Kırdar, Hayal İncedoğan, Mehmet Dere, Merve Şendil, Tufan Baltalar, Uğursal Şark

Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri sergi dizileri içerisinde “Davetli Kurum” başlığı altında İzmir K2 Sanat Merkezi’yle, 10 Ocak 2005 tarihinde “alis Alis’e karşı” ortak sergi projesiyle açılıyor.

“alis Alis’e karşı/ alice vs. Alice” adını taşıyan bu proje 2004 Nisan ayında Adnan Yıldız ve Borga Kantürk’ün karşılıklı tartışmalarınından doğan bir sergi fikri olarak ortaya atıldı. Ardından süreç içinde yakın tarihlerde, iki ayrı mekanda açılan iki ayrı sanatçı seçkisi olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Sergilerin paylaştıkları ortak başlığın iki çıkış noktası var. Bunlardan ilki, boyuta dair bir kurgu/ illüzyon yakalamaya çalışan sanatçıların biraraya gelmesidir. Sanatçıların çalışmalarındaki buluşma noktası da, çoğunlukla elle üretilmeleri ve izleyicisine (yer yer onu da içine alarak) dramatik boyut değişimine dair ipucu veren sanat nesneleri olmalarıdır. Bu noktadan hareket eden sergiler ise, “Alis Harikalar Diyarı’nda” ya da “Güliver’in Gezileri” gibi klasik edebiyatın izleriyle ortak bir dil kurabilen çalışmaların bize bugün söylediği sanatsal, sosyal ve politik açılımlar üzerinde yoğunlaşıyor.

İkinci çıkış noktası ise, sanatçıların bireysel insiyatiflerini ve kişisel dünyalarını öne çıkaran ortak bir yapı kurarak, sanatsal üretim merkezlerinin karşılıklı taşınmasıdır. Diğer bir deyişle, bugünün dünyasının aynı zamanda fantazyanın (muhayyel olanın) geçmişini de içine alan bir dönüşümün üzerinde konumlandığını “Alis’e özgü bir cesaretle” hatırlatan sanatçıların buluşmasıdır. İzmir’de yaşayan ve K2 Sanat Merkezi insiyatifinde yer alan 11 genç sanatçının İstanbul’a, buna karşılık İstanbul’da yaşayan, farklı kuşak sanatçıların İzmir’e taşıdıkları çalışmalarıyla oluşan 2 ayrı sergi bir bütün olarak mekanları birbirine bağlamayı amaçlıyor.