Slought – Istanbul

  • slought05-2_k
  • DSC_2054-2

Philadelphia merkezli Slought (http://slought.org/), sanatsal, kültürel ve sosyopolitik değişimler hakkında kamuoyuyla diyaloglar oluşturmaya çalışan, ticari olmayan bir vakıftır. Slought yapısı ve işleyişindeki esneklikten dolayı, sanatçılar, üniveristeler, topluluklar ve hükümetlere kadar bir çok farklı ortakla iş birliği yapabilmekte ve böylece çevre ile merkez arasında esnek bir biçimde hareket edebilmektedir.
Tarih boyunca felsefeciler, teologlar ve bilim insanları, uzmanlaşma içermeyen genel perspektifli merak ve deneysel eğilimleri eleştire geldiler. Slought Vakfı bu anlayıştan uzak durarak, merakın küratöryel bir metodoloji olabileceğini iddia etmektedir. Merakın yerleşik hiyerarşilere karşı bir direnişi beraberinde getireceği düşuncesini savunur.

Slought İstanbul, Slought Vakfı’nın güncel sanat etkinlikleri içinde arşivsel bir araştırmayı içerir. Transit halindeki Slought daha önce, 2007’de Gallery Heike Curtze, Berlin ve Zone: Contemporary Art, New York’a; 2008’de la Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, Paris’e ve 2010’da Bezalel Academy of Arts and Design, Tel Aviv ve Kudüs’e seyahat etmiştir. Her bir sunuma, işbirliği içinde olunan kurumla birlikte çıkarılan bir kitap da eşlik etmiştir.

Sabancı Üniversitesi ile işbirliği halinde örgütlenen Slought İstanbul projesi Kasa Galeri’de, 10 Mart 2010’daki sergi kurulumu ile başlayacaktır. Slought baş küratörü Osvaldo Romberg’in 15:00’de, ünlü sanatçı, Viyana Aksiyonistleri’nden Hermann Nitsch’le, Orta Avrupa ve savaş sonrası kültürel ortam üzerine yapacağı konuşma ve Nitsch’in son videolarından birinin gösteriminin ardından, 18:00’de sergi açılışı yapılacaktır.

11 Mart 2010, saat 11:00’de 2008 Slought küratörü Aaron Levy’ nin Venedik Mimarlık Bienali üzerine yapacağı ‘Bienalin Ötesi’ isimli konuşmayı, Sabancı Üniversitesi’nden Lanfranco Aceti ile söyleşisi takip edecektir. Aynı gün saat 14:00’de felsefeci Jean-Michel Rabaté ‘Yalanın Etiği’ üzerine konuşacaktır.

Kasa Galeri’de 10 Mart – 31 Mart arasında sürecek Tarnsit Slought sergisinde, kurum arşivinden Hermann Nitsch, Dennis Oppenheim, Werner Herzog, Gary Hill ve Vito Acconci gibi önemli video sanatçılarına ait videoların yanı sıra, Slought yayınları ve etkinliklerini içeren küçük bir kitaplık/arşiv yer alacaktır.

Simultene tercüme yapılmadan İngilizce yapılacak konuşmalar ve sergi herkese açık, katılım ücretsizdir.

Comments are closed.